सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम, छिपहरमाई गाउँपालिका

एक दिने महिला हिँसा विरुद्ध अभिमुखीकरण गोष्टि एवम् कार्यशाला

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम, पटेर्वा सुगौली

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम, सखुवा पर्सौनी

३ महिने नि:शुल्क आधारभूत कम्प्युटर तालिमको समापन

बगही स्कुलमा कम्प्युटर ल्याब निर्माण हुने

जिराभावानी  गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न

पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न

छिपहरमाई गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न

सखुवा पर्सौनी गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न

सिलाई कटाई तालिम उद्घाटन